13.2.12

El presentisme laboral: una pràctica creixent i amenaçant

Imatge: mundofranquicias.com
És més que evident que la darrera crisi del capitalisme avançat a occident ha tingut conseqüències en l'empitjorament tant de les condicions d'ocupació com en les condicions de treball. Les dades que ofereixen les enquestes de condició de vida de la UE, així com la que es publicarà en breu a nivell espanyol amb dades del 2011, posen de relleu aquesta afirmació i on ha incrementat la precarietat laboral – en la globalitat que simbolitza aquest concepte- que se sumen a les dramàtiques dades d'atur, destrucció de treball i un canvi important de les condicions laborals inclòs a l'àmbit de la funció pública.
 
imatge: Prodepempresas.cl
En aquest escenari dos fenòmens posen de relleu també un canvi important: per un costat la contracció temporal s'ha reduït en relació a la UE, però que s'explica per la destrucció d'aquests llocs de treball més conjunturals des del 2008; i per altra banda que des del 2009 s'ha reduït l'absentisme laboral de forma accentuada també ( del 3 al 2,1%).

Un dels símptomes d'aquesta situació és l'anomenat presentisme laboral; on la inseguretat, la por a perdre la feina, la percepció que no es valori la feina que hom aporta o que sigui considera com prescindible... fa que els assalariats/des no s'arrisquin a agafar una baixa laboral o inclús de gaudir els dies personals o de permisos contemplats als convenis col·lectius. Aquest situació va més enllà perquè fins i tot ha fet aparèixer pràctiques com quedar-se més hores a la feina, estar disponible, assumir més responsabilitats... però també un increment de la desmotivació, la baixa autoestima en determinats sectors i empreses. També s'ha observat com treballadors/res que no estan en condicions saludables per a treballar van a la feina amb el que això comporta per a la persona i sobretot per al mateix procés productiu o de prestació del servei. Presentisme doncs, no vol dir major productivitat ni millor qualitat del producte o servei, ni per ende una millora de les condicions de treball. Aquest fenomen s'està començant a observar de forma considerable en les petites i molt petites empreses, i darrerament també en la funció pública, sobretot en l'àmbit local i en determinats serveis on hi ha una major presència de treball temporal.

La crisi comporta també doncs, un procés de canvi – o adaptació- en les relacions laborals informals que tot i no estar normativitzades mostra que no són saludables ni pel benestar, ni per la qualitat de vida, ni per la mateixa organització empresarial. 

Publicat a capgros.com darrera la façana.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

La veritat es que la por de la gent a perdre la feina fa que s'hagi d'empasar carros i carretes.
Si ja hem notat la presència del "presentisme laboral" de manera agreujada en aquests darrers anys, imagina com es posarà el tema en els cuatre següents, amb un munt de transformacions legislatives d'empitjorament de les condicions laborals. L'anterior govern ja es va baixar els pantalons, però l'actual govern no té nom el que ens faran passar.
Jo mateix en soc una bona mostra del "presentisme estudiantil" ja que faré més hores de pràctiques de les que hem toquen fer per veure si aconsegueixo una feina.
Podem afegir, doncs, que aquest "presentisme" és extensiu a altres camps i que comença a afectar a tothom.

Anònim ha dit...

In view of this, pass999 experts work out the condensed version while still guarantee that all the knowledge is covered after deep research and analysis. vpn tor

Anònim ha dit...

Quite often, some minor changes in your water consumption, loss of excess weight loss or readjustments of daily workouts can reduce the frequency of leg cramp occurrences. soho firewall vpn

Anònim ha dit...

One of the most tricky and confusing part of mattress and bed buying is to make the two fit, especially when you are buying them separately. network streaming video

Anònim ha dit...

Distance learning is fruitful not only for these but also for those who have to pursue higher study courses alongside their regular jobs, as they do not have enough time to go in person and attend regular classes., drop table sql server 2000. A cast stone fountain is one of the most fashionable fountains available in the market. The securities industry uses a predispute arbitration agreement, where the parties agree to arbitrate their disputes before any such dispute arises. 2 0 load html. Dandelions have long and toothed leaves that grow at its base. prosafe vpn setup