25.2.08

Cal una aposta clara per l'economia social.

Els últims 10 anys l’economia espanyola ha mantingut un fort creixement d’activitat. S’ha absorbit part atur, hi ha hagut una gran incorporació de les dones al mercat de treball, s’han pogut anar ocupant joves que anaven deixant l’etapa formativa o la continuaven, s’ha incorporat població immigrada... i ha estat possible fer un sanejament finances públiques.

Malgrat que alguns encara ho volen amagar, i ho han fet en l'espectacle mediàtic i insípic del debat, aquest creixement de l’economia no ha resolt els desequilibris ni les desigualtats socials; sinó que ha fet inclòs que algunes s’aguditzessin, (19% de població per sota del llindar de la pobresa, de les més altes d’Europa), ha augmenta la privació de moltes famílies, els sous han baixat un 4%, essent Espanya l’únic país d’Europa que ha baixat, continua la diferència entre els sous dels homes i les dones ( 29% inferior de les dones a Catalunya), ha incrementat la temporalitat i la precarietat del mercat del treball arribant a ésser del 30%, continuï el frau i el mercat informal, una infrainversió pública en R+D+I...I es pot afirmar que l’Estat de Dret Social i el seu Estat del Benestar no ha avançat com caldria. ( es pot veure en l’anàlisi de la despesa pública, en les mesures de reforma fiscal, la política de baixar impostos, les tendències liberalitzadores de serveis i de la política econòmica...

Però hi ha una altra forma de produir, molt present a Catalunya i Espanya que és l’economia social. Una economia social que en molts casos es caracteritza per ser una realitat empresarial basada en l’autogestió, la cogestió, la democràcia en la presa de decisions, en un repartiment de la propietat entre els treballadors/res, amb una aposta important en un model productiu avançat, de creació d’ocupació més estable... i que representa el 6% del PIB espanyol i que ocupa el 10% de la població treballadora. Per tant és una realitat que cal potencia, donar-ne suport, reconèixer el sector com agent social, apostant pels distintius de qualitat i continuar avançant en la responsabilitat social tant d’aquestes empreses com en la seva acció

És important que s’aposti per aquest sector, que també és altament flexible i creador d’ocupació, i sobretot perquè aporten uns nous valors a la producció, tant industrial i manufacturera com en serveis a les persones. I a Catalunya en tenim molts exemples d’aquest tipus d’empreses i la seva implicació en la responsabilitat de la seva acció. És per això que cal potenciar-ne el sector, fer que l’administració promulgui en les seves contractacions aquest tipus d’empreses, iniciï una política de finançament per als que són responsables...

Ahir a Mataró en Santi Cayuela ens va exposar en una visita a Cristalleries de Mataró SCOOP com és aquest model i com cal implicar-se en aquest tipus d’empreses.

D’altres, que van de defensors dels treballadors/res com és el PSC, i d'altres formes de fer d'innovar, potenciar... i que van es presenten a Catalunya acompanyat d'un partit que en les seves sigles tenen el nom d' “obrers”, , en el seu programa no són capaços ni de mencionar aquest tipus d’empreses.Per a ells no existeixen?(veieu aparat 5.3 i 6.4) Segurament no estan en el seu model productiu. És cert que mencionen la responsabilitat social de les empreses, i és un valor que fa molt que sona, peròq ue s'aplica poc. Cal anar molt més enllà encara.