30.11.05

REBUIG DEL CONGRÉS PER ACLARIR EL FINANÇAMENT DE L'ESGLÉSIA.-

El Ple del Congrés dels Diputats va rebutjar ahir per 280 vots en contra, 32 a favor i 3 abstencions actuar per acabar amb el sobrefinançament que rep l’església catòlica procedent de les arques de l’Estat.
La votació respon a una moció conseqüència d’interpel·lació en què es plantejaven propostes per dotar de claredat al finançament de l’església catòlica i les altres confessions religioses als pressupostos generals de l’Estat, així com la revisió del Concordat entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu, per ajustar-la a la Constitució vigent.
El portaveu del grup parlamentari d’Esquerra Verda, Joan Herrera, ha explicat en la seva intervenció a la cambra baixa que la proposta volia respondre a una demanda ciutadana i fer complir la Llei i la Constitució Espanyola que defineix l’Estat Espanyol com aconfessional que no estableix diferències entre les diferents confessions.Herrera ha recordat que l’Estat Espanyol és l’únic aconfessional al món que sufraga a l’església catòlica i que a la Llei dels pressupostos generals de l’Estat de l’any 1988 es fixava l’any 1991 com a límit perquè l’església catòlica s’autofinanciés. Aquest autofinançament no només no es dóna sinó que l’Estat atorga a l’església entre un 30% i un 40% més de la quantitat que els fidels deriven per a l’església a través del 0,529 % de la casella de l’IRPF.El diputat d’Esquerra Verda ha destacat que l’església ha utilitzat una part important dels fons que obté a operacions fraudulentes i per finançar “mitjans que promouen l’odi, la rancúnia i que no propugnen l’Evangeli”.