28.2.07

JOCS PERVERSOS, O LA PERVERSIÓ DELS JOCS


Entre els menuts i els adolescents que utilitzen la xarxa hi ha tot una sère de planes que estan molt freqüentades: entre elles les d'actualitzacions d'icones del Messenger, les de música, sobretot el yahoo/musica i e-mules, i com no, les d'oci i lleure tant coneguda com els minijuegos.

Doncs, aquesta plana, entre molts dels seus llocs d'acció, clàssics, d'entreteniment i paròdia ha donar el linkatge d'un lloc anomenat GUNG-HO.


Més enllà que qualsevol altre lloc dels que es pot trobar a la xarxa, aqüest en qüestió, està basat en un empresari que vol incrementar al màxim la seva productivitat de la cadena de producció de la seva empresa. Però, aquest empresari té un problema a resoldre, que és el dilema del joc, fer que els seus treballadors produeixin més evitant que descansin o que s'adormin, i és per això, que a través d'un comandament a distància els transmet una descàrrega elèctrica.

No planteja altres sistema de rendibilitat o d'estimulació, o de creació o motivació, o d'autonomia temporal, o capacitat per millora les habilitats.... no la descàrrega elèctrica.


Més enllà del que pugui ser o no divertit el joc per part dels més menuts, dóna elements de com l'imaginari dels dissenyadors del lloc juga a favor de la perversió.


L'empresari o encarregat està ben representant amb una mà a la butxaca i amb l'altra amb un comandament a distància i un sonriure cínic.


Els treballadors, ordenats i vestits segons la producció que realitzen, estan pintats de color més groc que l'encarregat, representant qualssevol treballadors de qualsevol país dels tigres asiàtics.


A més, en la cadena de producció apareix una llum d'avís per a que es vegi quin és el treballador que no produeix.


El joc acompanya uns gràfics de productivitat i temporaltizació d'aquest, i es perd quan la producció decau.