29.9.05

Debatent si finalment hi haurà Estatut

Ahir la nit un grup considerable de joves de Mataró ens vam reunir per sopar i debatre sobre diversos temes de política social; sobretot els temes es van centrar en el nou Estatut i el tema de la laïcitat, que vam seguir fins a altres hores de la nit. A la imatge les restes del menjar i alguns/es de les que estàvem cap a la part final, quan vam veure que Sí, que hi hauria Estatut.