28.12.07

SALARI MÍNIM A600 €, EURIBOR A 4,7%... QUIEN DA LA VEZ?

EURIBOR PUJA QUE PUJA.


Bé, com cada any, als que disposen d'hipotèca a crèdit variable i els hi toca revisar anualment en el mes de gener. Com en el meu cas, hauran rebut durant el dia d'avui de la seva entitat financera una carta informativa de l'aplicació del nou crèdit variable per a l'any 2008.
Algunes dades econòmiques apuntaven que la tendència de l'euribor era mantenir-se, però tal i com van anunciar alguns experts, tot just va un any, la tendència és a l'alça i s'arribarà al 5% durant l'any 2008.
Això s'ha vist plasmat clàrament en la publicació d'avui de l'euribor en un valor de 4,706%. A aquest percentatge cal aplicar els percentatges "+ el que sigui" de les diferents entitats creditícies.
Segons dades del mateix Banc Central Europeu, a una hipoteca contractada a 30 any, a 200.000,00€, i un euribor més 0,50, la diferència entre el decembre de 2006 i la de 2007 és de 106,00€ mensuals.
Les veus que van calmar des de fa dos mesos als que venen anunciant que l'endeutament i la privatització de bens a les famílies estava assolint ràtios molt elevades, avui han reprovat el que varen dir. Sobretot perquè la baixada del tipus d'inerès els dos passats mesos era un símptome però no una tendència. Tal i com s'ha dit la tendència és superar el 5% al 2008.
En els deutes de les famílies, amb el cas hipotètic abans exposat, vol dir que a l'any la seva hipoteca valdrà prop de 1.200,00€ més.
Calculeu aquí la vostra pujada, i veieu l'històric segons els dies: hipoteques i euribor.
SALARI MÍNIM INTERPROFESIONAL 600,00€. ESPANYA A LA CUA D'EUROPA.
Una altra dada econòmica d'avui és que el Consell de Ministres ha aprovat que el salari mínim interprofessional per a l'any 2008 arribi als promessos 600,00€ a inicis del 2004 per l'actual president del Govern. Tanmateix les pensions s'han aprovat que seran per a l'any 2008, després de la revisió de novembre, d'un 2% més una paga extraordinària de compensació mitja de 165,00€. (recordem que el càlcul de l'IPC superava el 4% el mateix mes).
Una bona notícia, com s'ha pogut veure avui als diaris; però potser amb aquest panorama de l'IPC, la pujada dels bens i serveis de primera necessitat (dels quals ja vàrem parlar en aquest blog) i un euribor alcista, sembla que aquests 600,00 € es queden en un "quiero y no puedo".
Recordem que Espanya, encara a data d'avui només supera en el salari mínim interprofessionals als recents membres de la UE, paíssos de la Europa de l'Est, i a Grècia i Portugal.
Pel que fa a la resta de paísos de la UE, el salari mínim interprofesional està per sobre dels 1.000,00€. En el cas del país veí França dobla literalmente l'espanyol, així com Bèlgica, Holanda, Regne Unit o Luxembrug.
Però no només Espanya es queda a la cua d'Europa: informes com el de la consultura William S. Mercer, que fa un càlcul a partir de preu hora de treball i no de salari mínim, sitúa a Espanya a la cua del preu/hora dels paísos desenvolupats de tot el món, i dels més baixos de l'eurozona.
Son certes les veus que avui defensen que amb Zapatero el salari mínim interprofesional ha pujat 110,00€ mentre que amb el Govern Aznar ho va fer només en 27,05 €. Però potser estaria molt bé que fossin capaços de veure dades de conjuntura econòmica, social i de la zona euro, abans de "tirar coets".