9.2.08

Quina esquerra volem?

Foto de família d'alguns dels assistents.

La reflexivitat i l’autocrítica són alguns dels valors importants de les formes de fer de l’esquerra en la seva acció política de voler transformar la societat en un món més just, igualitari i solidari. A això s’afegeix un valor crític per a voler entendre aquesta societat.
Aquest és l’exercici que varen fer les persones que aquest dissabte a Mataró es van plantejar què volen ser com a organització política d’esquerres, que es pretén amb això, i què volen donar a la ciutat i a la societat amb la seva acció. Per descomptat partia d’uns plantejaments sobre com ha anat el darrer cicle a ICV de Mataró, i de moltes reflexions i línies de debat plantejades per militants i amics de l’organització.
Hi ha un repte important: el de començar a mirar endavant i fent-ho a través dels valors que representa i defensa l’esquerra transformadora catalana, aquesta esquerra que té un espai sociopolític determinat i que és conscient de la seva força. Però això no impedeix que es continuï defensant i plantejat aquells debats que a molts incomoda perquè el que està en joc és una altra manera de fer política i un treball -des de la quotidinanietat del dia a dia- per tal de procurar millorar moltes de les desigualtats que pateix una societat com la nostra.