18.1.08

CANON: JO ESTUDIO, BISBAL AND CIA COBREN.Bé, molt s'ha parlat i debatut a la xarxa sobre si cànon si, cànon no, en relació a la part fixa sobre material de reproducció i desament d'informació digital. Menys s'ha parlat de la forma com aquest import, que pel que diuen algunes fonts quintuplicarà els ingressos, a ventes similars els imports de l'any 2007 a la Societat General d'Autors i Editors, i sobretot com es fa el repartiment entre autors i editors.

Pel que sona es veu que aquest repartiment es farà en termes de proporcionalitat en funció de vendes, així que com Bisbal and Cia són els més venuts de l'any passat, cada cd que comprem Bisbal and cia ingressaran.


No sé si relament serà així o no, o si tots els establiments ja han pujat el import referent al cànon; el que si és cert que a data d'avui quan t'adreces a una botiga per a comprar discs compactes el seu preu ha pujat uns cèntims. No sé si són els 17 cts del cànon, però el seu preu exponencialment s'ha incrementat molt, i com en tota operació d'aquest tipus, els botigues incrementen un "pelet" més.


Doncs en el meu cas, ni música, ni pel·lícules, ni textos... només he comprat uns discs compactes per a posar uns apunts, unes dades baixades de webs estadístiques gratuïtes d'organismes públics, i unes presentacions d'elaboració pròpia. Doncs està clar que en aquest cas jo estudio, jo treball i Bisbal and ciu cobren.Us passo un video interessant on podreu veure els imports. La foto de dalt és elaboració pròpia, haig de pagar cànon? Quan es parla de Bisbal and Cia es refereix a promotors, intermediaris...