20.7.06

MOCIÓ SOBRE EL CONFLICTE A L'AJUNTAMENT DE PREIMÀ DE MAR.


A iniciativa del grup municipal d'ICV-EA-EPM de Premià de Mar, ahir es va aprovar una moció per UNANIMITAT, sobre l'acutal conflicte al Pròxim Orient.
La moció va ser aprovada per tots els grups municipals, inclòs la dreta.


--------------------------------------------------


Els territoris ocupats de Gaza i Cisjordània, viuen avui el moment més difícil des de l'inici de l'ocupació israeliana i, desgraciadament, la situació actual tendeix a empitjorar.

Des del passat mes de juny la violència amb què actua la potència ocupant ha experimentat un increment notable amb el resultat de centenars de morts entre la població palestina, entre els quals dones i infants de curta edat.

Tots els límits tolerables han estat ultrapassats per les accions militars israelianes contra la població dels territoris ocupats, a la qual té el deure de respectar i protegir d'acord al Dret Internacional.

La destrucció de les escasses infrastructures (construïdes amb diner públic d'estats europeus), la privació de recursos vitals com el subministrament d'energia elèctrica i aigua, la destrucció de granges i de conreus, l'enderrocament de cases, l'atac indiscriminat a la població civil, el bloqueig a l'entrada de medecines per als hospitals, afecten les condicions de vida a la franja fins a fer-les insuportables. Fins i tot escassegen aliments bàsics com la farina. El bloqueig internacional imposat després de les darreres eleccions ha agreujat encara més aquesta situació.

La voluntat de crear el pànic és clara en la utilització d'armament no convencional com les bombes sòniques, amb greus efectes sobre la població en general i particularment sobre els infants i les dones embarassades.

A això cal afegir la detenció il·legal de ministres de l'Autoritat Nacional Palestina i de diputats al Consell Legislatiu Palestí elegits lliurement pel poble.

L'atac israelià infringeix les normes del Dret Internacional de Guerra, especialment la IV Convenció de Ginebra; les normes del Dret Internacional Humanitari i les normes de conducta exigibles als estats que formen part de la Comunitat Internacional. Amb l'actuació del seu exercit, Israel demostra un total menyspreu als Drets Humans bàsics.

Les institucions de Catalunya, en tant que representants de la societat catalana, tenen el dret i el deure de manifestar-se davant el que succeeix a Gaza i a la resta de territoris palestins ocupats. La Comunitat Palestina a Catalunya, en tant que part activa de la societat civil catalana, demana una condemna clara per part de les institucions catalanes davant la vulneració dels drets humans a Palestina.

El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Alternativa – Entesa pel Progrés Municipal presenta al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar les següents propostes d’acord:


EXIGIR a la comunitat internacional, i especialment als actors amb més pes, els Estats Units i la Unió Europea, així com al Govern espanyol, que pressionin amb tots els mitjans legals de que disposen per tal de posar fi a l'agressió militar israeliana i per imposar a Israel el compliment del dret internacional.

RECLAMAR que la comunitat internacional mantingui els seus compromisos d'ajut econòmic al poble palestí, fonamentals en la greu situació econòmica que viuen els territoris palestins sota l'ocupació israeliana.

COMUNICAR aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats de Madrid, al Parlament Europeu i a la comunitat palestina de Catalunya


Premià de Mar, 12 de juliol de 2006